RYCHLOOBVAZ COSMOS HREJIVA NAPLAST S KAPSAICINEM 12.5 X 15 CM